Show / hide menu

Morfa Bychan (Pendine) Beach photo

Morfa Bychan, Pendine

Bae diarffordd Morfa Bychan ger Pentywyn. Yn 1866 achubwyd pum merch yn eu harddegau cynnar o Dalacharn gan William Davies pan y'u hamgylchynwyd gan lanw cyflym ar waelod Pen Gilman yn y pellter. Nofiodd William Davies, heb boeni am ei fywyd ei hun, at y merched a oedd mewn perygl mawr o gael eu boddi. Yn 1943 gwelwyd cannoedd o filwyr yn ymarfer yn y bae ar gyfer glaniad D Day yn Normandi. Mae amddiffynfeydd gwrth danciau concrid i'w gweld yno o hyd. Ymddengys i'r traeth caregog gael ei greu wedi storm fawr 1896. The secluded bay of Morfa Bychan near Pendine. In 1866 five teenage girls from Laugharne were rescued at the bay when they became trapped by the fast flowing tide below Gilman Point visible in the distance. They were rescued by William Davies who risked his own life by swimming to the aid of the girls were in serious danger of drowning. In 1943, hundreds of soldiers descended on the bay as preparation for the D Day landing in Normandy. The concrete anti tank defences are still visible. Apparently, the pebbled beach was formed after the great storm of 1896.

© Alan Richards and licensed for reuse under this Creative Commons Licence

Taken at: Morfa Bychan (Pendine) Beach, South Wales

Date taken / added: 18th Mar 2011

More beach photos from South Wales

  • 3 Cliffs Bay - Gower Peninsula
  • December sunset at Caswell Bay
  • Great Tor, Gower.
  • High tide at Marloes Sands
  • Rhossili
  • Barafundle Bay